Taotlus: Kalkulaator
Liisinguskeem
Toode
Vara nimetus
Vara nimetus
Käibemaksumäär
Käibemaks (%) 20 %
Käibemaksu tasumise hetk
Vara maksumus (EUR)
Vara maksumus käibemaksuga
Vara maksumus käibemaksuta
Esimene sissemakse
Esimese sissemakse (% km-ta summalt) %
Esimene sissemakse (km-ta summalt)
Jääkväärtus perioodi lõpuks
Jääkmaksumuse protsent %
Vara jääkmaksumus
Liisingperioodi pikkus
Perioodi pikkus kuud
Intress
Intress aastas %
NB! Alates 01.05.2004 jõustunud Käibemaksuseaduse (RTI, 22.12.2003, 82, 554) kohaselt kuulub kauba/teenuse käibemaks täies ulatuses tasumisele koheselt peale kauba ostjale lähetamist, kättesaadavaks tegemist, teenuse osutamist või kauba/teenuse eest osalise või täieliku makse laekumist. Seega tuleb käibemaksukohuslastel lisaks esimesele sissemaksele koheselt tasuda kogu käibemaks vara maksumuselt.

Täitke tingimuste sobivuse korral ära liisingutaotlus, vajutades nupul "Edasi taotlusesse". Valitud liisingutingimused liiguvad automaatselt taotluse vastavatele andmeväljadele.